Sekrety Diety - Siatki centylowe dla dzieci i młodzieży, opracowane na podstawie danych publikownych przez Światową Organizację Zdrowia WHO. Siatki percentylowe.

Siatki centylowe

Sekrety Diety > Czytelnia > Siatki centylowe
Siatki centylowe pozwalają stwierdzić jak przebiega indywidualny rozwój dziecka w stosunku do rozwoju innych dzieci w tym samym wieku. Zaprezentowane siatki służą ocenie wskaźnika masy ciała BMI.

Jak odczytywać siatki centylowe?

dziecko
 
Na osi pionowej zaznaczono BMI, zaś na osi poziomej wiek dziecka. Na siatce zaznaczone są krzywe opowiadające konkretnym centylom, mówią nam one jak BMI naszego dziecka ma się do BMI ogółu populacji.


Przykład:
  • Punkt na krzywej oznaczonej wartością 50 oznacza, że 50% dzieci posiada wyższe BMI i 50% niższe BMI.
  • Punkt na krzywej oznaczonej wartością 97 oznacza, że tylko 3% dzieci posiada wyższe BMI, zaś aż 97% niższe

 
Przedział między jedną linią centylową, a drugą nazywany jest kanałem centylowym. Warto monitorować rozwój fizyczny dziecka oraz śledzić dynamikę zmian, ponieważ nagłe zmiany kanału centylowego mogą świadczyć o chorobie (celiakii, zaburzeń hormonu wzrostu, czy u starszych dzieci anoreksji) i wymagają konsultacji z lekarzem.

Obejrzyj siatki centylowe dla swojego dziecka

Dziewczynki 0-2 Chłopcy 0-2
Siatki centylowe dla dzieci do 2 roku życia


Dziewczynki 2-5 Chłopcy 2-5
Siatki centylowe dla dzieci od 2 do 5 roku życia


Dziewczynki 5-19 Chłopcy 5-19
Siatki centylowe dla dzieci i młodzieży od 5 do 19 roku życia
Dietetyk Warszawa
Sekrety Diety - poradnia dietetyczna
Koszykowa 59 lok.35, Warszawa
tel. 505-441-521
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody zablokuj cookies w swojej przeglądarce.
kowalewski & słabik